browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

3D Bergeijk

Fotografie: Eveline Keijsers

Een mooi uitgezette 3D wedstrijd in Bergeijk door het team van Sint Bernardus. Zij zetten zich in om elk jaar een bijzondere fun wedstrijd neer te zetten met uitdagende en bewegende doelen, trilplaten voor de schutters, en een creatieve aankleding van de catering. Complimenten aan de organisatie!


Comments are closed.

Beheerders: Jan Wout de Geus en Martijn van der Veen